Z okolic dworku możemy wybrać się do pobliskiego Pelplina, Starogardu czy też do Owidza, gdzie można podziwiać średniowieczne grodzisko nad  Wieżycą. 

W Pelplinie bez wątpienia atrakcją dla turystów będzie zwiedzenie bazyliki katedralnej Wniebowzięcia Naświętrzej Maryi Panny. 

Początki budowy katedry sięgają przełomu XIII i XIV wieku. Katedra Pelplińska jest pełna bezcennych zabytków, których nie sposób opisać słowami - trzeba przyjść i zobaczyć, przepiękne stalle na wzór "ogrodu zamkniętego", ambony, ołtarz główny Mariacki (największy w Europie), a także 22 inne ołtarze rozmieszczone w katedrze, przedstawiające sceny z życia świętych i Pisma Św., konfesjonały, ławki, tron biskupów pelplińskich, obrazy na ścianach, witraże i wiele jeszcze przepięknych zabytków świadczących o potędze zakonu cystersów. Wszystko to wywołuje niezapomniane wrażenie.


Powyżej: Katedra w Pelplinie

Będąc w Pelplinie nie sposób ominąć Muzeum Diecezjalnego im. Ks. biskupa Wojciecha Okoniewskiego. Muzeum pelplińskie jest ośrodkiem kulturalnym całego Pomorza Wschodniego. Zostało założone przez bpa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego w 1928 roku i początkowo gromadziło przedmioty zabytkowe w rezydencji biskupiej i w budynku Kurii Diecezjalnej. W 1988 wybudowano współczesny gmach wkomponowany w budynek kurii, specjalnie przeznaczony na pomieszczenia zbiorów muzealnych. Najcenniejszym rękopisem jest biblia Gutenberga. Trzy ciągi wystawowe na parterze, podzielonym na mniejsze przestrzenie przeznaczone są na: kolekcję sztuki nowożytnej od baroku po czasy współczesne, Skarbiec, inne starodruki oraz rękopisy, kolekcję tkanin, kolekcję papieską związaną z pobytem Ojca Świętego Jana Pawła II w Pelplinie oraz wystawy czasowe.


Powyżej: 
Biblia Gutenberga w Pelplińskim Muzeum Diecezjalnym (jedyny egzemplarz w Polsce)

Do Owidza z Mysinka jest około 10 km. Historyczne grodzisko znajduje się w zakolu Wierzycy, opływającej je od strony północnej i wschodniej. Należy do największych tego typu obiektów na Kociewiu. Powstało na początku XI wieku w efekcie umacniania się Polan na tym terenie za panowania Bolesława Chrobrego. W 1282 Owidz przeszedł w ręce Krzyżaków i został włączony do komturii gniewskiej. W 2012 roku w Owidzu została otwarta dla publiczności rekonstrukcja grodu wczesno-średniowiecznego, Grodzisko Owidz o powierzchni 45 tys. m kw., z dwiema wieżami (obronną i mieszkalną), pełniącymi funkcję punktów widokowych. Zbudowano także budynek wystawienniczy, w którym można oglądać efekty wykopalisk.


 

Powyżej: Grodzisko w Owidzu

Stolicę Kociewia - Starogard Gdański, od Mysinka dzieli zaledwie 12 km. W Starogardzie warto zwiedzić:

  • starówkę  z fragmentami murów obronnych i ratuszem staromiejskim odbudowanym  po pożarze z końca XIX wieku. 
  • gotycki kościół farny p.w.  św. Matusza z XIV wieku z bogatym barokowym i rokokowym wyposażeniu, polichromię przedstawiająco Sąd Ostateczny
  • baszty obronne z XIV wieku
  • poewangelicki  kościół p.w. św. Katarzyny z XVIII wieku
  • bożnicę – jedyna na Kociewiu żydowska synagogę  z XIX wieku. 
  • modernistyczny kościół św. Wojciecha z I połowy  XX wieku o charakterystycznej bryle wzorowanej na Bazylice św. Piotra w Rzymie;
  • Muzeum Ziemi Kociewskiej;Po lewej:
Ratusz

Po prawej: Muzeum Ziemi Kociewskiej


Powyżej:
Izba regionalna w Muzeum Ziemi Kociewskiej